Book Review
BibTex RIS Cite

A Critique of the Kurdish Working Group’s Writing Guide in Terms of Methodology and Scientific Ethics

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 55 - 70, 25.01.2023
https://doi.org/10.21600/ijoks.1234239

Abstract

Methodology and adherence to scientific ethics are the two most important points for any work. These are the two points that make a work successful or weak.
This article, in this framework, is a review of the Kurdish Working Group's Writing Guide published by the Mesopotamia Foundation in December 2019. It is understood from the book that this Guide is the result of several years of the Kurmanci Working Group’s work and was prepared with the participation of 20 academics / academically affiliated people. Although it has been prepared for several years, it can be seen that the work and the prepared Guide have serious problems in terms of scientific methods and ethics. Therefore, methodological problems and scientific ethics of the Guide and its preparation process have been evaluated in this article.

References

 • Açıksöz (Rojname), 1 Temmuz 1936.
 • Aktuğ, Halil (2017). Komxebata Kurmancî û Rêbera Rastnivîsê. Kanîzar, hj.14, r. 13-59.
 • Alan, Remezan (2019). Hîleya întihalekê. Kovara BÎR. http://kovarabir.com/remezan-alan-hileya-intihaleke/ (Lênerîna dawî: 22.12.2022)
 • Aydın, Tahirhan (2020). Rêbera Rastnivîsînê Komxebata Kurmancîyê (nirxandina pirtûkan). Kurdîname, hj. 3, r. 138-142. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurdiname/issue/57977/833215
 • Aydoğan, Mustafa (2012). Rêbera Rastnivîsînê. Rûpel: İstanbul
 • Bedirxan, Celadet Ali (1932). Rûpelinen Elfabeyê. Weşanên Hawar; Şam
 • Bülbül, Tuncer (2004). Bilimsel Yayınlarda Etik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. c. 15, hj. 15, r. 53-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11128/133081
 • Ebdulfettah, Deham (2020). Daxuyaniyek derbarê rêbera Rastnivîsînê da. http://portal.netewe.com/daxuyaniyek-di-derbare-rebera-rastnivisine-da/?fbclid=IwAR0LpAfo4Caojg9M8bw1nGH82myLR1HNyCt6JId3DXpZuPHkgkKZUKb8sLQ (Lênêrîna dawî: 26.07.2022).
 • Ergin Öpengin (2017). Pirsên Rênivîsa Kurmancî: Pêdaçûneke Rexneyî li ser Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan. Derwaze, hj. 1, r. 180-195.
 • Eroğlu, Yusuf (2019). Rêbera Rastnivîsînê Çi Rast Nivîsiye?. Nûbihar, cild. 23, Hj. 149. (Nivîs li ser malpera Diyarnameyê jî dikare bê xwendin: https://diyarname.com/news.php?Idx=39457 (Lênerîna dawî: 23.03.2022).
 • Eroğlu, Yusuf (2020). “Rastnivîsîn (?): Otorîte yan otorîterî”. https://rojnameyawelat2.com/rastnivisin-otorite-ya-otoriteri/ (lênerîna dawî: 23.03.2022).
 • İnci, Osman (2015). Bilimsel Yayın Etiği. Türk Kütüphaneciliği, cild/hejmar: 29/ 2 (2015), r. 282-295.
 • Keskin, Necat (2018). Rewşa Akademiya Kurdî Li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên wê-Türkiyede Kürtçe Akdeminin Durumu ve Sorunları. Şarkiyat 10 / 1 (Nisan 2018): 471-485. https://doi.org/10.26791/sarkiat.370336 Mîtan, Ferîd (2019). Derbarê “Rêbera Rastnivîsînê” de… (Hevpeyvîn bi Bahzo Baran re). https://krd.riataza.com/2019/04/15/der-bare-rebera-rastnivisine-de/ (Lênêrîna dawî: 26.07.2022).
 • Muhammed, Husein (2020). “Rêbera Rastnivîsînê” ya WM û derdê giran yê hîperkorektiyê û xweferzkirinê. https://zimannas.wordpress.com/2020/01/29/rebera-rastnivisine-ya-wm-u-derde-giran-ye-hiperkorektiye-u-xweferzkirine-1/ (Ev rêzenivîs ji 8 nivîsan pêk tê û hemû ji bi hevdû ve girêdayî li ser heman malperê dikarin bên dîtin/xwendin).
 • Orak Reşitoğlu, Sevda (2022). Berawirdkirina Kovara Hawarê û Rêbera Rastnivîsînê ya Komxebata Kurmanciyê ji Aliyê Rastnivîsînê ve. Folklor û Ziman, c.3, hj. 1, r. 85-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklorziman/issue/70515/1102396
 • Özmen, Abdulsıttar (2019). Berawirdkirina Sê Berhemên Rastnivîsîna Kurmancî (Bingehên Rastnivîsîna Kurdiyê ya Arif Zêrevan –Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan- Rêbera Rastnivîsînê ya Komxebata Kurmanciyê). Mêrdîn: Zanîngeha Mardin Artuklu, Enstîtuya Zimanên Zindî li Tirkiyeyê (Teza masterê ya neçapkirî- Şew. Doç. Dr. Mustafa Öztürk).
 • Rawest (2020). “Ebeveyn ve çocuk arasında ana dilin durumu | Araştırma bulguları”. https://rawest.com.tr/ebeveyn-ve-cocuk-arasinda-ana-dilin-durumu/ (23.03.2022).
 • Komxebata Kurmanciyê (2019). Rêbera Rastnivîsînê. Çapa yekem. Weşanên Weqfa Mezopotamya: Diyarbekir
 • Xelîlî, Qasimê (2020). 6 rexne li “Rêbera Rastnivîsînê”. https://zimannas.wordpress.com/2020/02/12/6-rexne-li-rebera-rastnivisine/ (Lênerîna dawî: 24.03.2022).

A Critique of the Kurdish Working Group’s Writing Guide in Terms of Methodology and Scientific Ethics

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 55 - 70, 25.01.2023
https://doi.org/10.21600/ijoks.1234239

Abstract

Methodology and adherence to scientific ethics are the two most important points for any work. These are the two points that make a work successful or weak. This article, in this framework, is a review of the Kurdish Working Group's Writing Guide published by the Mesopotamia Foundation in December 2019. It is understood from the book that this Guide is the result of several years of the Kurmanci Working Group’s work and was prepared with the participation of 20 academics / academically affiliated people. Although it has been prepared for several years, it can be seen that the work and the prepared Guide have serious problems in terms of scientific methods and ethics. Therefore, methodological problems and scientific ethics of the Guide and its preparation process have been evaluated in this article.

References

 • Açıksöz (Rojname), 1 Temmuz 1936.
 • Aktuğ, Halil (2017). Komxebata Kurmancî û Rêbera Rastnivîsê. Kanîzar, hj.14, r. 13-59.
 • Alan, Remezan (2019). Hîleya întihalekê. Kovara BÎR. http://kovarabir.com/remezan-alan-hileya-intihaleke/ (Lênerîna dawî: 22.12.2022)
 • Aydın, Tahirhan (2020). Rêbera Rastnivîsînê Komxebata Kurmancîyê (nirxandina pirtûkan). Kurdîname, hj. 3, r. 138-142. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurdiname/issue/57977/833215
 • Aydoğan, Mustafa (2012). Rêbera Rastnivîsînê. Rûpel: İstanbul
 • Bedirxan, Celadet Ali (1932). Rûpelinen Elfabeyê. Weşanên Hawar; Şam
 • Bülbül, Tuncer (2004). Bilimsel Yayınlarda Etik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. c. 15, hj. 15, r. 53-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11128/133081
 • Ebdulfettah, Deham (2020). Daxuyaniyek derbarê rêbera Rastnivîsînê da. http://portal.netewe.com/daxuyaniyek-di-derbare-rebera-rastnivisine-da/?fbclid=IwAR0LpAfo4Caojg9M8bw1nGH82myLR1HNyCt6JId3DXpZuPHkgkKZUKb8sLQ (Lênêrîna dawî: 26.07.2022).
 • Ergin Öpengin (2017). Pirsên Rênivîsa Kurmancî: Pêdaçûneke Rexneyî li ser Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan. Derwaze, hj. 1, r. 180-195.
 • Eroğlu, Yusuf (2019). Rêbera Rastnivîsînê Çi Rast Nivîsiye?. Nûbihar, cild. 23, Hj. 149. (Nivîs li ser malpera Diyarnameyê jî dikare bê xwendin: https://diyarname.com/news.php?Idx=39457 (Lênerîna dawî: 23.03.2022).
 • Eroğlu, Yusuf (2020). “Rastnivîsîn (?): Otorîte yan otorîterî”. https://rojnameyawelat2.com/rastnivisin-otorite-ya-otoriteri/ (lênerîna dawî: 23.03.2022).
 • İnci, Osman (2015). Bilimsel Yayın Etiği. Türk Kütüphaneciliği, cild/hejmar: 29/ 2 (2015), r. 282-295.
 • Keskin, Necat (2018). Rewşa Akademiya Kurdî Li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên wê-Türkiyede Kürtçe Akdeminin Durumu ve Sorunları. Şarkiyat 10 / 1 (Nisan 2018): 471-485. https://doi.org/10.26791/sarkiat.370336 Mîtan, Ferîd (2019). Derbarê “Rêbera Rastnivîsînê” de… (Hevpeyvîn bi Bahzo Baran re). https://krd.riataza.com/2019/04/15/der-bare-rebera-rastnivisine-de/ (Lênêrîna dawî: 26.07.2022).
 • Muhammed, Husein (2020). “Rêbera Rastnivîsînê” ya WM û derdê giran yê hîperkorektiyê û xweferzkirinê. https://zimannas.wordpress.com/2020/01/29/rebera-rastnivisine-ya-wm-u-derde-giran-ye-hiperkorektiye-u-xweferzkirine-1/ (Ev rêzenivîs ji 8 nivîsan pêk tê û hemû ji bi hevdû ve girêdayî li ser heman malperê dikarin bên dîtin/xwendin).
 • Orak Reşitoğlu, Sevda (2022). Berawirdkirina Kovara Hawarê û Rêbera Rastnivîsînê ya Komxebata Kurmanciyê ji Aliyê Rastnivîsînê ve. Folklor û Ziman, c.3, hj. 1, r. 85-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklorziman/issue/70515/1102396
 • Özmen, Abdulsıttar (2019). Berawirdkirina Sê Berhemên Rastnivîsîna Kurmancî (Bingehên Rastnivîsîna Kurdiyê ya Arif Zêrevan –Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan- Rêbera Rastnivîsînê ya Komxebata Kurmanciyê). Mêrdîn: Zanîngeha Mardin Artuklu, Enstîtuya Zimanên Zindî li Tirkiyeyê (Teza masterê ya neçapkirî- Şew. Doç. Dr. Mustafa Öztürk).
 • Rawest (2020). “Ebeveyn ve çocuk arasında ana dilin durumu | Araştırma bulguları”. https://rawest.com.tr/ebeveyn-ve-cocuk-arasinda-ana-dilin-durumu/ (23.03.2022).
 • Komxebata Kurmanciyê (2019). Rêbera Rastnivîsînê. Çapa yekem. Weşanên Weqfa Mezopotamya: Diyarbekir
 • Xelîlî, Qasimê (2020). 6 rexne li “Rêbera Rastnivîsînê”. https://zimannas.wordpress.com/2020/02/12/6-rexne-li-rebera-rastnivisine/ (Lênerîna dawî: 24.03.2022).
Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 55 - 70, 25.01.2023
https://doi.org/10.21600/ijoks.1234239

Abstract

References

 • Açıksöz (Rojname), 1 Temmuz 1936.
 • Aktuğ, Halil (2017). Komxebata Kurmancî û Rêbera Rastnivîsê. Kanîzar, hj.14, r. 13-59.
 • Alan, Remezan (2019). Hîleya întihalekê. Kovara BÎR. http://kovarabir.com/remezan-alan-hileya-intihaleke/ (Lênerîna dawî: 22.12.2022)
 • Aydın, Tahirhan (2020). Rêbera Rastnivîsînê Komxebata Kurmancîyê (nirxandina pirtûkan). Kurdîname, hj. 3, r. 138-142. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurdiname/issue/57977/833215
 • Aydoğan, Mustafa (2012). Rêbera Rastnivîsînê. Rûpel: İstanbul
 • Bedirxan, Celadet Ali (1932). Rûpelinen Elfabeyê. Weşanên Hawar; Şam
 • Bülbül, Tuncer (2004). Bilimsel Yayınlarda Etik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. c. 15, hj. 15, r. 53-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11128/133081
 • Ebdulfettah, Deham (2020). Daxuyaniyek derbarê rêbera Rastnivîsînê da. http://portal.netewe.com/daxuyaniyek-di-derbare-rebera-rastnivisine-da/?fbclid=IwAR0LpAfo4Caojg9M8bw1nGH82myLR1HNyCt6JId3DXpZuPHkgkKZUKb8sLQ (Lênêrîna dawî: 26.07.2022).
 • Ergin Öpengin (2017). Pirsên Rênivîsa Kurmancî: Pêdaçûneke Rexneyî li ser Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan. Derwaze, hj. 1, r. 180-195.
 • Eroğlu, Yusuf (2019). Rêbera Rastnivîsînê Çi Rast Nivîsiye?. Nûbihar, cild. 23, Hj. 149. (Nivîs li ser malpera Diyarnameyê jî dikare bê xwendin: https://diyarname.com/news.php?Idx=39457 (Lênerîna dawî: 23.03.2022).
 • Eroğlu, Yusuf (2020). “Rastnivîsîn (?): Otorîte yan otorîterî”. https://rojnameyawelat2.com/rastnivisin-otorite-ya-otoriteri/ (lênerîna dawî: 23.03.2022).
 • İnci, Osman (2015). Bilimsel Yayın Etiği. Türk Kütüphaneciliği, cild/hejmar: 29/ 2 (2015), r. 282-295.
 • Keskin, Necat (2018). Rewşa Akademiya Kurdî Li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên wê-Türkiyede Kürtçe Akdeminin Durumu ve Sorunları. Şarkiyat 10 / 1 (Nisan 2018): 471-485. https://doi.org/10.26791/sarkiat.370336 Mîtan, Ferîd (2019). Derbarê “Rêbera Rastnivîsînê” de… (Hevpeyvîn bi Bahzo Baran re). https://krd.riataza.com/2019/04/15/der-bare-rebera-rastnivisine-de/ (Lênêrîna dawî: 26.07.2022).
 • Muhammed, Husein (2020). “Rêbera Rastnivîsînê” ya WM û derdê giran yê hîperkorektiyê û xweferzkirinê. https://zimannas.wordpress.com/2020/01/29/rebera-rastnivisine-ya-wm-u-derde-giran-ye-hiperkorektiye-u-xweferzkirine-1/ (Ev rêzenivîs ji 8 nivîsan pêk tê û hemû ji bi hevdû ve girêdayî li ser heman malperê dikarin bên dîtin/xwendin).
 • Orak Reşitoğlu, Sevda (2022). Berawirdkirina Kovara Hawarê û Rêbera Rastnivîsînê ya Komxebata Kurmanciyê ji Aliyê Rastnivîsînê ve. Folklor û Ziman, c.3, hj. 1, r. 85-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklorziman/issue/70515/1102396
 • Özmen, Abdulsıttar (2019). Berawirdkirina Sê Berhemên Rastnivîsîna Kurmancî (Bingehên Rastnivîsîna Kurdiyê ya Arif Zêrevan –Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan- Rêbera Rastnivîsînê ya Komxebata Kurmanciyê). Mêrdîn: Zanîngeha Mardin Artuklu, Enstîtuya Zimanên Zindî li Tirkiyeyê (Teza masterê ya neçapkirî- Şew. Doç. Dr. Mustafa Öztürk).
 • Rawest (2020). “Ebeveyn ve çocuk arasında ana dilin durumu | Araştırma bulguları”. https://rawest.com.tr/ebeveyn-ve-cocuk-arasinda-ana-dilin-durumu/ (23.03.2022).
 • Komxebata Kurmanciyê (2019). Rêbera Rastnivîsînê. Çapa yekem. Weşanên Weqfa Mezopotamya: Diyarbekir
 • Xelîlî, Qasimê (2020). 6 rexne li “Rêbera Rastnivîsînê”. https://zimannas.wordpress.com/2020/02/12/6-rexne-li-rebera-rastnivisine/ (Lênerîna dawî: 24.03.2022).

A Critique of the Kurdish Working Group’s Writing Guide in Terms of Methodology and Scientific Ethics

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 55 - 70, 25.01.2023
https://doi.org/10.21600/ijoks.1234239

Abstract

Methodology and adherence to scientific ethics are the two most important points for any work. These are the two points that make a work successful or weak.
This article, in this framework, is a review of the Kurdish Working Group's Writing Guide published by the Mesopotamia Foundation in December 2019. It is understood from the book that this Guide is the result of several years of the Kurmanci Working Group’s work and was prepared with the participation of 20 academics / academically affiliated people. Although it has been prepared for several years, it can be seen that the work and the prepared Guide have serious problems in terms of scientific methods and ethics. Therefore, methodological problems and scientific ethics of the Guide and its preparation process have been evaluated in this article.

References

 • Açıksöz (Rojname), 1 Temmuz 1936.
 • Aktuğ, Halil (2017). Komxebata Kurmancî û Rêbera Rastnivîsê. Kanîzar, hj.14, r. 13-59.
 • Alan, Remezan (2019). Hîleya întihalekê. Kovara BÎR. http://kovarabir.com/remezan-alan-hileya-intihaleke/ (Lênerîna dawî: 22.12.2022)
 • Aydın, Tahirhan (2020). Rêbera Rastnivîsînê Komxebata Kurmancîyê (nirxandina pirtûkan). Kurdîname, hj. 3, r. 138-142. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurdiname/issue/57977/833215
 • Aydoğan, Mustafa (2012). Rêbera Rastnivîsînê. Rûpel: İstanbul
 • Bedirxan, Celadet Ali (1932). Rûpelinen Elfabeyê. Weşanên Hawar; Şam
 • Bülbül, Tuncer (2004). Bilimsel Yayınlarda Etik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. c. 15, hj. 15, r. 53-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11128/133081
 • Ebdulfettah, Deham (2020). Daxuyaniyek derbarê rêbera Rastnivîsînê da. http://portal.netewe.com/daxuyaniyek-di-derbare-rebera-rastnivisine-da/?fbclid=IwAR0LpAfo4Caojg9M8bw1nGH82myLR1HNyCt6JId3DXpZuPHkgkKZUKb8sLQ (Lênêrîna dawî: 26.07.2022).
 • Ergin Öpengin (2017). Pirsên Rênivîsa Kurmancî: Pêdaçûneke Rexneyî li ser Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan. Derwaze, hj. 1, r. 180-195.
 • Eroğlu, Yusuf (2019). Rêbera Rastnivîsînê Çi Rast Nivîsiye?. Nûbihar, cild. 23, Hj. 149. (Nivîs li ser malpera Diyarnameyê jî dikare bê xwendin: https://diyarname.com/news.php?Idx=39457 (Lênerîna dawî: 23.03.2022).
 • Eroğlu, Yusuf (2020). “Rastnivîsîn (?): Otorîte yan otorîterî”. https://rojnameyawelat2.com/rastnivisin-otorite-ya-otoriteri/ (lênerîna dawî: 23.03.2022).
 • İnci, Osman (2015). Bilimsel Yayın Etiği. Türk Kütüphaneciliği, cild/hejmar: 29/ 2 (2015), r. 282-295.
 • Keskin, Necat (2018). Rewşa Akademiya Kurdî Li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên wê-Türkiyede Kürtçe Akdeminin Durumu ve Sorunları. Şarkiyat 10 / 1 (Nisan 2018): 471-485. https://doi.org/10.26791/sarkiat.370336 Mîtan, Ferîd (2019). Derbarê “Rêbera Rastnivîsînê” de… (Hevpeyvîn bi Bahzo Baran re). https://krd.riataza.com/2019/04/15/der-bare-rebera-rastnivisine-de/ (Lênêrîna dawî: 26.07.2022).
 • Muhammed, Husein (2020). “Rêbera Rastnivîsînê” ya WM û derdê giran yê hîperkorektiyê û xweferzkirinê. https://zimannas.wordpress.com/2020/01/29/rebera-rastnivisine-ya-wm-u-derde-giran-ye-hiperkorektiye-u-xweferzkirine-1/ (Ev rêzenivîs ji 8 nivîsan pêk tê û hemû ji bi hevdû ve girêdayî li ser heman malperê dikarin bên dîtin/xwendin).
 • Orak Reşitoğlu, Sevda (2022). Berawirdkirina Kovara Hawarê û Rêbera Rastnivîsînê ya Komxebata Kurmanciyê ji Aliyê Rastnivîsînê ve. Folklor û Ziman, c.3, hj. 1, r. 85-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklorziman/issue/70515/1102396
 • Özmen, Abdulsıttar (2019). Berawirdkirina Sê Berhemên Rastnivîsîna Kurmancî (Bingehên Rastnivîsîna Kurdiyê ya Arif Zêrevan –Rêbera Rastnivîsînê ya Mistefa Aydogan- Rêbera Rastnivîsînê ya Komxebata Kurmanciyê). Mêrdîn: Zanîngeha Mardin Artuklu, Enstîtuya Zimanên Zindî li Tirkiyeyê (Teza masterê ya neçapkirî- Şew. Doç. Dr. Mustafa Öztürk).
 • Rawest (2020). “Ebeveyn ve çocuk arasında ana dilin durumu | Araştırma bulguları”. https://rawest.com.tr/ebeveyn-ve-cocuk-arasinda-ana-dilin-durumu/ (23.03.2022).
 • Komxebata Kurmanciyê (2019). Rêbera Rastnivîsînê. Çapa yekem. Weşanên Weqfa Mezopotamya: Diyarbekir
 • Xelîlî, Qasimê (2020). 6 rexne li “Rêbera Rastnivîsînê”. https://zimannas.wordpress.com/2020/02/12/6-rexne-li-rebera-rastnivisine/ (Lênerîna dawî: 24.03.2022).
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Kurdi
Journal Section Makaleler
Authors

Necat Keskin 0000-0003-0884-1309

Publication Date January 25, 2023
Submission Date January 14, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA Keskin, N. (2023). A Critique of the Kurdish Working Group’s Writing Guide in Terms of Methodology and Scientific Ethics. International Journal of Kurdish Studies, 9(1), 55-70. https://doi.org/10.21600/ijoks.1234239

NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on www.ijoks.com and register to submit a paper.