Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 312 - 327, 25.01.2019
https://doi.org/10.21600/ijoks.506385

Öz

Gelişen teknoloji, hayatın bütün alanlarına girip çok büyük etki ve değişimler meydana getirmiştir. Öyle ki artık herhangi bir alanda bu gelişme ve ilerlemeden bahsetmemek mümkün olmamakla beraber, bu gelişimsel değişimlerin ortaya çıkmasında bilgi teknolojilerinin (internet, bilgisayar vb.) rolüne değinmek, genel olarak kısmen, özel olarak ta genel bir etki alanı olan sosyal medya ağlarının etkisini vurgulamak gerekmektedir. Kullanıcının nesnel ve öznel çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için rahatça gezinebileceği alanlar olan sosyal medya ağları birçok özelliğe sahiptir. Özgür bir paylaşım ve diyalog alanı oluşturduğu, zaman, mekân ve ulaşım sorunlarının söz konusu olmadığı, erişilebilirliğinin kolaylık ve basitliği gibi özelliklerden kaynaklı toplum hayatının tüm noktalarına nüfuz etmiş, kullanılabilirlik oranı çok yüksek bir platformdur.

Eğitim sektörü de teknolojik gelişmelerden oldukça etkilenen ve bu çerçevede değişimden faydalanan alanlardandır. Arapça öğretimi için Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanmak Arap dili öğrenme becerilerini geliştirme açısından büyük bir öneme sahiptir. Gelişen teknoloji, internetin ve özellikle Sosyal Medya’nın yabancı dil eğitimi alanında çok daha işlevsel ve aktif olabilmesine olanak tanımıştır. Yeterli olmamakla beraber, farklı Sosyal Medya uygulamaları kullanıcı veya üyelerine katılımın gerekli olduğu dil eğitimi programları sunmaktadır. Bu durumun son yıllarda özellikle Arapça dili eğitiminde yaygınlaşması, okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil öğreniminde kıstas olan dört dil becerilerinin de kullandırılması, dil eğitimi alanında Sosyal Medya kullanımını popüler bir hale getirmiştir. Bu sebeplerden hayatımızda önemli bir zaman ve mekân teşkil eden Sosyal Medya, Uzaktan Eğitim programlarının odağına girmektedir.

Bu makale, Sosyal Medya aracılığı ile Arapça eğitiminde umut verecek bir gelecek inşa etmek adına hazırlık niteliğindeki bu çabanın, güncel teknolojik gelişmelerden haberdar, dijital çağ ile uyumlu, eğitimsel ihtiyaçları karşılayabilen, özgün ve uyarlanabilir stratejiler oluşturması amacıyla kaleme alınmıştır. 

Kaynakça

  • - ‘Avde, M. (2014), Davru şebakat et-tavâsul el-ictimaî fi’l-ameliyye et-ta‘limiyye, Filistin. http://www.elearning.iugaza.edu.ps/enrag/article.php?artID=34 (Erişim tarihi: 12.12.2018).- ‘Avkel, H. (2009), et-Tevcihu’l-fenni li’l-vesâil et-ta‘limiyye el-hadîse, http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=7152 (Erişim tarihi: 12.12.2018).- Candemir, D. (2006) “Arapça Öğretiminde Yöntem Orijinli Problemler ve Çözüm Önerileri” Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 21/Bahar, s. 80.- Doğan, A. (1979), Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.- El-Mukdedî, G. (2013), Sevratu’ş-şebekât el-ictimâiyye (mahiyyetu mevâkii’t- tevâsuli’l-ictimaî), 1.baskı, Dâru’n-nefîs li’n-neşr, Amman.- El-Hâdî, M. (2005), et-T‘elîm el-eliktronî ‘abra şebeketul-internet, Kahire.- El-Kandelcî, İ. (2013), el-i‘lâm ve’l-malûmât ve’l-internet, Daru’l-yâvûzî, Amman.- El-Yûbî, H. (2017), Effectiveness of web sites in teaching Arabic to non – native speakers, Riyad.- Eş-Şimmerî, A. (2011), Keyfiyyetu’l-istifâde mine’ş-şebekât el-ictimâiyye fi’t- talîm, http://abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post_17.html (Erişim tarihi: 12.12.2018).- Fran Freer, N. and Manguillon Alfonso J. (2011) , Content Management for E- Learning, Springer, electronic edition.- Halefullah, C. (2013), et-Tâlîm bi’ş-şebekâti’t-tevâsul el-ictimâî, http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/517501 (Erişim tarihi: 12.12.2018).- İlut, Divayt, Davidson; Peter, Vekom, Kristin (2008), Council of Europe Language Policy Portal, (Demiği Çev.). İdaretu’n-Neşr el-İlmî, Riyad.- Kandîl, A. (2006), et-Tedrîs bi’t-teknolojiye el-hadîse, Kahire.- Kâtît, Ğ. (2009), el-Hâsûp ve turûk’t-tedrîs ve’t-takvîm, Amman.- Kaya, Z. (2002), Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayınları, Ankara.- Levi, M.; Koyıl, C. (2010), (ez-Zehrani Çev.). Eb‘âd Te‘allumi’l-luğa bi- musaadeti’lhâsûb el-‘ilmî, İdaretu’n-Neşr el-İlmî, Riyad.- Mansûr, A. (2014), Esasiyyāt Teknūlūciyā et-Terbiye-Eğitim Teknolojilerinin Esasları, Eğitim Fakültesi, Dimyat, Kahire.- Murat G. (2014),Yabancı Dil Öğretimi ve Dünden Bugüne Türkiye’de Arapça Öğretimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, bilgi. (güz, 1, s. 193 – 211), Trabzon.- Richards, G. (2011), Performance and Competence in Teaching Language, Cambridge University Press New York.- Simonson M.; Smaldino S., Albright M. and Zvacek S. (2006), Teaching and learning at a distance, foundations of distance education, in (Theory and Distance Education, The need for Theory).- http://www.turtep.edu.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan AKREŞ>
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4740-9180
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2019
Başvuru Tarihi 1 Ocak 2019
Kabul Tarihi 14 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoks506385, journal = {International Journal of Kurdish Studies}, issn = {2149-2751}, eissn = {2149-2751}, address = {}, publisher = {Hasan KARACAN}, year = {2019}, volume = {5}, number = {1}, pages = {312 - 327}, doi = {10.21600/ijoks.506385}, title = {Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü}, key = {cite}, author = {Akreş, Hasan} }
APA Akreş, H. (2019). Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü . International Journal of Kurdish Studies , 5 (1) , 312-327 . DOI: 10.21600/ijoks.506385
MLA Akreş, H. "Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü" . International Journal of Kurdish Studies 5 (2019 ): 312-327 <http://www.ijoks.com/tr/pub/issue/42771/506385>
Chicago Akreş, H. "Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü". International Journal of Kurdish Studies 5 (2019 ): 312-327
RIS TY - JOUR T1 - Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü AU - HasanAkreş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21600/ijoks.506385 DO - 10.21600/ijoks.506385 T2 - International Journal of Kurdish Studies JF - Journal JO - JOR SP - 312 EP - 327 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-2751-2149-2751 M3 - doi: 10.21600/ijoks.506385 UR - https://doi.org/10.21600/ijoks.506385 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Kurdish Studies Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü %A Hasan Akreş %T Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü %D 2019 %J International Journal of Kurdish Studies %P 2149-2751-2149-2751 %V 5 %N 1 %R doi: 10.21600/ijoks.506385 %U 10.21600/ijoks.506385
ISNAD Akreş, Hasan . "Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü". International Journal of Kurdish Studies 5 / 1 (Ocak 2019): 312-327 . https://doi.org/10.21600/ijoks.506385
AMA Akreş H. Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü. Kurdish Studies. 2019; 5(1): 312-327.
Vancouver Akreş H. Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü. International Journal of Kurdish Studies. 2019; 5(1): 312-327.
IEEE H. Akreş , "Ana Dili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretiminde, Uzaktan Eğitim Alanında Sosyal Medya Faktörü", International Journal of Kurdish Studies, c. 5, sayı. 1, ss. 312-327, Oca. 2019, doi:10.21600/ijoks.506385


NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.